top of page

Grupo EGO Studio

Público·129 miembros

"Ano Ang": Ika-Tagpo ng Pagsasaliksik at Pagkilala sa Mga Bagay-Bagay


Ang salitang "ano ang" ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap ng mga Pilipino. Ito ay kadalasang ginagamit upang magtanong o humingi ng impormasyon tungkol sa isang bagay, konsepto, o kahit na isang pangyayari. Subalit, sa likod ng simpleng katanungang "ano ang," may malawak at malalim na kahulugan na naglalayong mag-angat sa kaalaman at pang-unawa ng bawat indibidwal.

Ang pagsasaliksik at pagkilala sa mga bagay-bagay ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng tao bilang isang indibidwal at bilang isang lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng "ano ang," nagbubukas tayo ng mga pinto patungo sa kaalaman at pagkatuto. Ito ay isang instrumento na nagbibigay-daan sa atin na mapalawak ang ating pang-unawa sa mundo at maunawaan ang mga kaugnayan ng mga bagay-bagay sa paligid natin.

Kapag tayo ay nagtatanong ng "ano ang," tayo ay humahakbang patungo sa proseso ng pagsasaliksik. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kasagutan, binibigyang-pansin natin ang kahalagahan ng kaalaman at pag-aaral. Sa bawat kasagutan na ating natatanggap, nabubuo natin ang isang pundasyon ng impormasyon na nagbibigay-daan sa atin na makabuo ng mga konklusyon at maging kapaki-pakinabang sa ating sarili at sa lipunan.

Ang "ano ang" ay hindi lamang limitado sa mga konkretong bagay o mga salita. Ito rin ay naglalayong maunawaan ang mga abstrakto at malalim na konsepto. Halimbawa, "ano ang kahulugan ng pag-ibig?" o "ano ang tunay na kahalagahan ng edukasyon?" Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, tinutulungan tayong mahanap ang kahulugan at katuturan ng mga mahahalagang aspeto ng buhay na hindi maaring sukatin lamang sa mga bagay na kayang hawakan.

Sa pagsasagawa ng pagsasaliksik at pagkilala sa mga bagay-bagay, may kasama rin itong proseso ng paglalakbay tungo sa sarili. Sa pagtatanong ng "ano ang," tayo ay nagpapalalim ng ating kaalaman at nauunawaan ang ating mga hilig, interes, at paniniwala. Ito ay naglalayong tulungan tayo na makilala ang ating sarili nang mas mabuti at magamit ang kaalaman na ito upang makapag-abot ng ating mga pangarap at mga layunin sa buhay.

Ang "ano ang" ay isang sining na hindi lamang sumasalamin sa pang-araw-araw na komunikasyon ng mga Pilipino, kundi isang proseso ng paglalalim at pag-unlad ng kaalaman. Ito ay isang patunay ng ating kahandaan na laging matuto at maunawaan ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagkilala sa mga bagay-bagay, tayo ay patuloy na nagsusulong at lumalago bilang indibidwal at bilang isang lipunan.


https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/bb58c78e-ad3a-4df4-937d-99b95054217a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a9e6d1ed-bfb5-4616-a60f-ca89086c4705

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/e910eeea-4bea-4280-bc2c-a27237d8190b

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/10b93f3d-45cd-41c7-8311-46d01ba37b74

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/b7c44e04-b435-41a2-b561-a6d839e3fafd

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/b902c5bc-11a7-44b2-a58c-9e61f4b03b5a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/717845d5-afe2-41f7-a0a8-cae98ef5f805

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/41d4b0b6-d12a-45ce-b5da-c4a316d8c6c2

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/f7675222-180c-4a87-a2fa-d063a08ef7f3

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/1baa1140-758c-4f38-a923-36c1c389d41d

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/4917d3a8-9bdc-4c3c-b21b-54e3e1e73588

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/d097c697-3fd0-465a-b244-bfc7526b107e

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/8807a07d-e29c-4735-ae59-37dfc1a414d1

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/4e21adb5-58c6-4a55-95ad-7ec8c5bce18b

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/9150a803-c2d2-442e-b989-a0bc82c67942

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/6df64ced-6451-47b9-a13d-c3dc05ba8e5a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/9a6448a8-84c9-456d-a1fc-c7e8b642f00d

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/3b86e526-3ead-4e57-a45b-c8c4e45ae221

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/e3ac9618-5abb-4bef-a9af-75d53edfb398

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/857ce036-3326-4c90-bbb7-8d6e32e3545c

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/f7102e49-91ea-435f-86e7-3ab93bac809c

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/3a59b068-3e71-45d3-aa0c-360bd2383e8a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/899939a4-c6d7-40ee-bbaf-f3719b689cdd

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/f67a6462-379b-4aa8-9601-0043b74fc700

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/1b35c3bf-aa57-4b23-9c27-70181b1c32e8

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/080a616b-ca0f-4755-bcb8-5edc49e9c334

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a87ded75-c5ed-4952-ae77-69d90f4b9fa4

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/37d16acf-b973-4a1c-9f94-f79c70f64639

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/9012ced7-ac7c-48e3-9b4d-1b77b720e42c

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a50e7369-c3e6-495f-97be-4addd1664b59

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/0fe961dc-1546-4fa7-951d-651272883095

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/1a1efce2-d42f-49a3-b98f-34f34267a371

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/439fecfc-a1dd-4ff2-8d82-4fb038e92890

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/08957d5b-2161-4189-ad0a-06be9f121fc9

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/7fa323e2-70e9-44de-8547-6408611bfeb0

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/c75c5647-c103-4c2e-beed-b545fa6f503c

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/37bee933-97d7-4c6e-a63e-ec4b64b24bf8

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/db77a7aa-3578-41ac-9d18-5a039a51078c

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/f755ac2b-367a-4ec7-9941-8aacacdddaf4

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/783b6b92-60e1-4795-af7a-671351ddf844

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/64f3be6d-0a87-4e98-9b83-c7ce05f68043

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/15434729-8b2a-4de1-802c-5eb50d34ce46

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/afa0d587-4911-4411-aab2-4399680b0323

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/cc042407-703a-4c2b-954a-1d49045ee628

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/fc192595-7e23-4034-8fa9-1829a0b54df3

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/871dc928-3c2c-4434-9d66-a982e41cf733

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a18119bc-f4bb-4867-9cb5-1f3c15bbd638

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/be76ce14-0009-4ebb-ba01-d95c6560ea7a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/8aac9f8e-8e5d-4cff-9ffb-c6c3bdcdb7ba

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/7fc8272d-8839-4f5c-bc27-916cd630c0ba

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/ef312489-feda-4ce8-910a-14ae2211affd

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/7a856670-fb08-4980-8edc-3338921217cc

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/70c01204-ae63-4f0c-8660-e752b104563b

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/e4f4b442-babf-4f35-80d0-c3b0be79c035

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/87851a7e-22d4-4113-8be6-cbcda98d3e56

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/60301f99-14bb-49ba-ad1e-1b79a690ef90

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/24e7be1e-0ae2-4f40-aa4a-8bb31c4008d2

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/b3928928-6376-492d-b736-ecaab76b1aa1

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a7611c62-2c4e-4b03-b2fa-2c7af80e2ce4

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/55b9560e-d2ad-46f9-bda8-4f892a2ed998

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/89361cc1-0226-4e91-8ad5-f085a37d45ba

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/1f94d2e5-70c0-4e90-8c96-e06578b4275b

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/7336a71c-54e7-496f-ba1d-b44eaa6b0a1d

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/fd6c0495-efe9-49a1-9ca7-a028c460bdcb

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/3a86d7df-c92a-4903-9286-5af16392e0ce

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/351272a7-f20e-4581-a90b-9b349c043e6d

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/ef921bf0-d396-4e91-ab9f-38bb95e4368a

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/770bad0f-1c8f-48bd-9790-749bf2c33353

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/2410f93a-1c8c-47c2-ba20-fe697421c876

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/6481cc29-80b5-44dc-9a71-f3d1b2306e8f

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/05e87a67-5754-4057-8887-15785b8231db

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/d285b61d-9729-47f5-8985-9193b0d54b1e

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/ec8a166a-8407-4bf9-a47f-5f62a4d74dcc

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/753dbe8b-5951-4e1a-aea4-72b460aea789

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/a8af5f88-3e1c-4047-8114-974704ca01cc

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/b9538d8f-6483-475b-97d7-72a8a66a0439

https://www.egostudio.es/group/grupo-ego-studio/discussion/bc4bc73f-801c-47cf-aa40-5174665f97e1


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...

Miembros

 • Amparo Rodriguez
 • Ojasvi Jain
  Ojasvi Jain
 • Tanya Arora
  Tanya Arora
 • Sagar Sharma
  Sagar Sharma
 • Nguyen Nguyen
  Nguyen Nguyen
bottom of page